Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Η Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης (Ε.Κ.Σ.) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή λειτουργία του Συστήματος, καθώς και για την ανάπτυξη και ευρύτερη προβολή και υποστήριξη του Προσκοπικού Έργου. Σκοπός της είναι η ηθική και υλική ενίσχυση του Συστήματος. Πιο αναλυτικά:

1. Κινεί το ενεργό ενδιαφέρον για τον Προσκοπισμό στην περιοχή μας και πάντοτε μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους.
2. Εξευρίσκει οικονομικούς πόρους, υλικά και χώρους για τη λειτουργία του Συστήματος και με κάθε τρόπο ενισχύει το προσκοπικό έργο.
4. Βοηθά τον Αρχηγό Συστήματος στην εξεύρεση Βαθμοφόρων, καθώς και άλλων προσώπων, κατάλληλων για τη μετάδοση ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων στα μέλη των Τμημάτων του Συστήματος.
5. Οργανώνει εκδηλώσεις (όπως συναντήσεις, ομιλίες, κ.ά.) γενικότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος με ειδικούς ομιλητές, ανάλογα με το θέμα και πάντοτε στα πλα ίσια του Προσκοπικού Προγράμματος του Συστήματος.
6. Συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία, διατήρηση και προαγωγή κλίματος συνεργασίας με όλους τους Βαθμοφόρους του Συστήματος, καθώς οι Βαθμοφόροι και τα μέλη της Ε.Κ.Σ. αποτελούν Μέλη της ίδιας Προσκοπικής Οικογένειας.

Αποτελείται από 5-15 άτομα, που μπορεί να είναι γονείς ή κηδεμόνες μελών των Προσκοπικών Τμημάτων, παλαιοί Πρόσκοποι ή φίλοι του Προσκοπισμού, αρκεί να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν λευκό ποινικό μητρώο. Η θητεία όλων των μελών της Ε.Κ.Σ. είναι διετής. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους ορίζονται από τον σχετικό Κανονισμό Λειτουργίας Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου